دوربین ,مداربسته ,دسته ,مقاومت

دوربین های ضد آب: دسته ای از دوربین های مداربسته که بدنه آنها دارای مقاومت نسبت به نفوذ آب است.

دوربین مداربسته حرارتی: دسته ای از دوربین های مداربسته که تصویر را از طریق تششعات حرارتی موجود در مجیط ایجاد می کنند.

دوربین های ضد انفجار: دسته ای از دوربین های مداربسته که از مقاومت نسبی بسیار بالا نسبت به حرارت و فشارهای ناگهانی ناشی از انفجار یا آتش سوزی دارند.

دوربین های ضد ضربه: دسته ای از دوربین های مداربسته که از مقاومت بالایی در مقابل ضربات فیزیکی مستقیم برخوردارند.

دوربین های معمولی: دسته از دوربین های مداربسته که فاقد هر یک از خصوصیات بالا باشند.

منبع اصلی مطلب : سیستم های حفاظتی و امنیتی
برچسب ها : دوربین ,مداربسته ,دسته ,مقاومت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : طبقه بندی بر اساس شرایط محیطی دوربین